ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 ประกวดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับทุนสนันสนุน 30,000 บาท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:57  อ่าน 4286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้สอนที่มีการจัดการเรียนออนไลน์ยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:55  อ่าน 4223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนโครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 10,800 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:48  อ่าน 4266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนวัตกรรมได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:41  อ่าน 4265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคกลาง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:35  อ่าน 3887 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน ระดับมากที่สุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายพลวัตน์ สุขคลี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,22:35  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน ระดับมากที่สุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายพลวัตน์ สุขคลี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,22:34  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นกว่าระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 (2 ปีซ้อน)
ชื่ออาจารย์ : นายพลวัตน์ สุขคลี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,20:38  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(skit) ระดับชั้น ม.4-6 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพลวัตน์ สุขคลี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,20:29  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(skit) ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพลวัตน์ สุขคลี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,20:24  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..