ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านเกณฑ์การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,14:38  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ชัชชัย ชูชิด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,21:49  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2561,18:02  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลชมเชย งานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,18:56  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะชายและบรรยายธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,18:50  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ3 สวดมนต์สรภัญญะวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,18:45  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวินัยและจิตสำนัก ฯ ที่โรงเรียนบัวแก้วเกสร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,12:49  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวินัยและจิตสำนัก ฯ ที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,12:45  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practiceในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขยะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,12:35  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,12:18  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..