ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:07  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะประเภททีมหญิงล้วน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:03  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะประเภททีมชายล้วน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:01  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,11:17  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,11:15  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,12:29  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรอบรมผู้กำกับลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C.
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:28  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
ชื่ออาจารย์ : นายชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,14:15  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านเกณฑ์การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,14:38  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ชัชชัย ชูชิด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,21:49  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..