ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๑ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทีมชาย ระดับภาค ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:58  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับภาค ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:56  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:07  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะประเภททีมหญิงล้วน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:03  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะประเภททีมชายล้วน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:01  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,11:17  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,11:15  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,12:29  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรอบรมผู้กำกับลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C.
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:28  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
ชื่ออาจารย์ : นายชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,14:15  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..