ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นศท.แบบอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2566,12:41  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2566,12:11  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2566,11:27  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 ประกวดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับทุนสนันสนุน 30,000 บาท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:57  อ่าน 4370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้สอนที่มีการจัดการเรียนออนไลน์ยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:55  อ่าน 4308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนโครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 10,800 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:48  อ่าน 4350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนวัตกรรมได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:41  อ่าน 4348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคกลาง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,10:35  อ่าน 3976 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,22:01  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,21:38  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..