กลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0860507602
อีเมล์ : s.jeerapach@tunp.ac.th

นางมณีวรรณ เหมือนนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0917753167
อีเมล์ : noymn2556@gmail.com

นางสาวจิราพร เหมพุทธ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : aor_c5@hotmail.com

นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : ponpawee@tunp.ac.th

นางสาวซ่อนกลิ่น คงหนู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : nongklinnaka@gmail.com