กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพีระกรณ์ โชติจิรธนาศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : Peerakorn@tunp.ac.th

นางภณภัญ วงศาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 095-5496849
อีเมล์ : momoya24@gmail.com

นางสาวมุธิตา เทวดา
พนักงานราชการ
อีเมล์ : mommyfern54@tunp.ac.th

นางสาวนพรัตน์ จำนงค์ศิลป์
เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทร : 0825661159
อีเมล์ : nok_bird_5@outlook.co.th

นายธนาธนวรรธน์ ศรีสุระ
ครูอัตราจ้าง

นายฐานันดร วิริยะเกียรติ
ครู

นายสุทาเทพ วิธูรัตน์
ครูผู้ช่วย