กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0849180958
อีเมล์ : sepakfoncy2529@gmail.com

นายศุภวัทน์ เทียมมาลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0854491939
อีเมล์ : Kwun-1974@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีทรงพล คำสมหมาย
ครู
เบอร์โทร : 0809576928
อีเมล์ : golfatomic21@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีฐานันดร์ ตรีโอสถ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0617018019
อีเมล์ : tanantreeosod@gmail.com