ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชมรม Anime 2D By:ประธานรุ่น1
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,18:55   อ่าน 1043 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แพ้ทาง-by603ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างมัลติมีเดีย ง30245
ชื่อนักเรียน : นุรัตน์ คะริมรัมย์
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,18:52   อ่าน 908 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สารคดี วัดไชยวัฒนารามผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างมัลติมีเดีย ง30245
ชื่อนักเรียน : กษาปณ์ ราษฎร์ประชุม
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,18:38   อ่าน 859 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันกล่าวคำอาราธนาและถวายทาน ในงานส่งเสริมศีลธรรมและพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2560,22:57   อ่าน 907 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในงานส่งเสริมศีลธรรมและพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2560,22:56   อ่าน 881 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ฟรีเซนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,14:13   อ่าน 1106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหน้าเสาธง
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,13:29   อ่าน 1098 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วีดีโอมหัศจรรย์ตุ่มสามโคก
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,12:11   อ่าน 1034 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เที่ยว 9 วัด
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,11:55   อ่าน 828 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานวีดีโอยิ้มอย่างไทย
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,11:44   อ่าน 1024 ครั้ง