ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 91) 31 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานทั่วไป (อ่าน 252) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (แนะแนว) (อ่าน 270) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างตกแต่งฝ้าเพดานพร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ โรงอาหาร - หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 310) 08 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี (อ่าน 297) 30 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครููผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 301) 30 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) (อ่าน 269) 30 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครููผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 595) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 550) 12 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่องการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 482) 11 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง การเปิดเรียน ภาพเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 599) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลากรชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 540) 26 ต.ค. 64
The Announcement of the List of Eligible Candidates for an Interview (อ่าน 415) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลากรชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 413) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 347) 15 ต.ค. 64
ใบสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) / Application form for English Teacher Position Department of Foreign Languages (อ่าน 471) 15 ต.ค. 64
Triamudomsuksanomklao Pathumthani School ' s Announcement Regarding the recruitment of foreign teachers Job Position english Teacher (อ่าน 329) 15 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ : ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... (อ่าน 346) 13 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 376) 29 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 616) 22 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ)ฉบับที่3 (อ่าน 641) 01 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ)ฉบับที่2 (อ่าน 623) 01 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 694) 03 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-1 (อ่าน 619) 01 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 582) 01 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 567) 01 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง แผนภูมิขั้นตอนข้อปฏิบัติในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 592) 01 ก.พ. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 546) 27 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid (อ่าน 516) 27 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 520) 03 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 506) 28 ธ.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส (อ่าน 503) 25 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 716) 25 ก.ย. 63
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา (อ่าน 827) 18 ส.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง ครูสังคมศึกษา (อ่าน 781) 14 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 824) 13 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสังคมศึกษา (อ่าน 835) 06 ส.ค. 63
ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี2563 (อ่าน 1261) 02 ก.ค. 63
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 776) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2563 (อ่าน 901) 10 มิ.ย. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส (อ่าน 853) 18 มี.ค. 63
ผลการจัดการเรียนรู้แบบActive Leaning ตามแนวคิด GPAS 5 STEP (อ่าน 936) 18 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายบริษัททิพยประกันภัยและแบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทนทิพยประกัน (อ่าน 1141) 27 มิ.ย. 62
แบบบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 1363) 24 ก.ย. 61
ขั้นตอนการเขียนสัญญายืมเงิน (อ่าน 1739) 31 ส.ค. 61
ขั้นตอนการเบิกจ่ายประกันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี (อ่าน 1591) 31 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานการใช้โปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึ (อ่าน 1631) 18 พ.ค. 61
ระเบียบการปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (อ่าน 22) 30 เม.ย. 61
เผยแพร่ผลงานเรื่องชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (อ่าน 1892) 14 มี.ค. 61
นายอาทิตย์ เรียงสาทร ได้รับรางวัล และนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อเสริมสร้า (อ่าน 1822) 16 พ.ย. 60