ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลขยายผลการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลาง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.66 KB 146806
ข้อมูลขยายผลการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลาง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 146647
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบการแต่งการชุดนักเรีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.89 KB 115356
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.16 MB 146649
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.43 KB 55139
บันทึกการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 55166
>เอกสารว.21งานมาตราฐานปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 146585
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.28 KB 0
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.56 KB 0
ตารางสอนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.4 KB 146711
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.94 KB 146546
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.2 KB 146442
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 164.35 KB 146765
เอกสาร logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.67 KB 146767