ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลขยายผลการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลาง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.66 KB 139414
ข้อมูลขยายผลการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลาง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 139254
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบการแต่งการชุดนักเรีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.89 KB 107962
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.16 MB 139258
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.43 KB 47729
บันทึกการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 47753
>เอกสารว.21งานมาตราฐานปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 139194
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.4 KB 139324
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.94 KB 139157
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.2 KB 139054
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 164.35 KB 139374
เอกสาร logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.67 KB 139381
แบบฟอร์มโครงสร้างการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี Word Document ขนาดไฟล์ 14.58 KB 139402