ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลขยายผลการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลาง2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.66 KB 146808
ข้อมูลขยายผลการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลาง1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 146648
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบการแต่งการชุดนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.89 KB 115361
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.16 MB 146653
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.43 KB 55147
บันทึกการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.16 KB 55175
>เอกสารว.21งานมาตราฐานปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 146587
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.28 KB 9
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.56 KB 2
ตารางสอนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.4 KB 146713
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.94 KB 146548
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา2562​ภาคเรียนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.2 KB 146449
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 164.35 KB 146767
เอกสาร logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 109.67 KB 146768
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.17 KB 10