รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปานรวี สุ่มเอม (กิ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 20
อีเมล์ : panraweegiff44@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทโฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ 19 ซ.นวนคร 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2563,21:38 น.   หมายเลขไอพี : 171.97.113.208


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล