ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่องการรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายเข้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 3)
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟสด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบบริหารสถานศึกษาดิจิทัล ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนชั้นและจัดห้องเรียน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 67
รายงานผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตา)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 67
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่องหยุดเรียนภายใน 20 - 21 พฤศจิกายน 2566
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่องการเปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครููผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่องการเปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับย้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 66